Targi LIGNA 2011 w Hannowerze

W dniach 30.05 - 03.06.2011 w Hannoverze odby?y si? Targi Ligna 2011. Jednym z wielu wystawców by?a firma Kopa Forstmaschinen und Reparatur GmbH. Na stanowisku zlokalizowanym pod ogromnymi drewnianymi parasolami, mozna by?o zobaczy? najnowsze osi?gni?cia marki Rottne. 

Na wej?ciu na stoisko mo?na by?o ogl?da? nowo?? w?ród harwesterów tej marki, a mianowicie Rottne H-11. Nowy harwester trzebie?owy pokazywany by? w najbogatszej wersji wyposa?enia, wraz z balansuj?cymi boogie, podnoszonymi boogie, ?urawiem Cranab oraz g?owic? SP.

Kolejne dwie nowo?ci to zmieniony harwester H-14B oraz forwarder F10B. Zmiany w tych modelach by?y tak du?e, ?e nowe produkty oznaczono dodatkowo liter? B.

Na stoisku znalaz? si? równie? samochód ci??arowy z zabudow? do transportu drewna, wyprodukowan? w firmie Kopa.

« powrót do aktualności

Bluelink - strony internetowe Konin

Przedstawicielstwo Rottne Polska | Kopa-Kamiński Maszyny Leśne Sp. z o.o..
Sprzedaż oraz serwis maszyn leśnych używanych i nowych. Części do harwesterów i forwarderów marki Rottne.