Prezentacja w Spychowie

Druga konferencja „Nowoczesne rozwi?zania w harwesterach", która odby?a si? 8 maja w Stanicy Wodnej w Spychowie, zgromadzi?a oko?o 130 uczestników.
Konferencj? prowadzi? Rafa?a Jajor - redaktor naczelny "Drwala".

Na konferencji prezentacj? naszych maszyn wykona? prezes Kopa-Kami?ski Ireneusz Kami?ski. Opisa? nowatorskie rozwi?zania, które znajduj? zastosowanie w produktach marki Rottne.

Po cze?ci teoretycznej przysz?a kolej na pokazy praktyczne. Mark? Rottne reprezentowa? harwester H-14, doskona?y do trzebie?y jaki i l?ejszej ko?cowej wycinki.

« powrót do aktualności

Bluelink - strony internetowe Konin

Przedstawicielstwo Rottne Polska | Kopa-Kamiński Maszyny Leśne Sp. z o.o..
Sprzedaż oraz serwis maszyn leśnych używanych i nowych. Części do harwesterów i forwarderów marki Rottne.