Szkolenia serwisu

W czerwcu i lipcu odby?y si? szkolenia zagraniczne obs?ugi serwisowej firmy Kopa-Kami?ski Maszyny Le?ne sp. z o.o. Szkolenia odby?y si? w dwóch etapach - pierwszy w Niemczech, natomiast drugi w Rottne w Szwecji.

Pierwszy etap to szkolenie praktyczne, które odbywa?o si? w niemieckim serwisie Rottne, w firmie Kopa. Drugi etap szkolenia odby? si? w siedzibie g?ównej Rottne w Szwecji. Tam oprócz szkole? teoretycznych i praktycznych dost?pne by?y równie? wszystkie dzia?y produkcyjne, na których mo?na by?o prze?ledzi? powstawanie forwarderów i harwesterów od podstaw.

« powrót do aktualności

Bluelink - strony internetowe Konin

Przedstawicielstwo Rottne Polska | Kopa-Kamiński Maszyny Leśne Sp. z o.o..
Sprzedaż oraz serwis maszyn leśnych używanych i nowych. Części do harwesterów i forwarderów marki Rottne.