Start strony internetowej ROTTNE.PL

W lipcu 2010 wystartowa?a nasza strona internetowa www.rottne.pl. Znajd? tu Pa?stwo informacje z ?ycia firmy, informacje o produktach i nowo?ciach. Przy starcie uruchomili?my równie? takie dzia?y jak serwis i cz??ci.

W miar? rozwoju strony b?d? one pomocne naszym Klientom w codziennej eksploatacji ich maszyn.

Gor?co zach?camy równie? do odwiedzenia naszego dzia?u maszyn u?ywanych, w których znajd? Pa?stwo oferty maszyn po przegl?dach z rynku wtórnego.

Na zak?adce "Prezentacje" informujemy o targach i pokazach, w których b?dziemy brali udzia?. Zak?adka "Do pobrania" to ulotki z danymi naszych maszyn oraz gad?ety komputerowe.

Mo?ecie Pa?stwo zapozna? si? równie? z ofert? firm wspó?pracuj?cych z nami w zak?adce "Linki".

 

« powrót do aktualności

Bluelink - strony internetowe Konin

Przedstawicielstwo Rottne Polska | Kopa-Kamiński Maszyny Leśne Sp. z o.o..
Sprzedaż oraz serwis maszyn leśnych używanych i nowych. Części do harwesterów i forwarderów marki Rottne.