Targi EKO-LAS w ?wiebodzinie

W dniach 9-11.09.2010 odby?y si? targi EKO-LAS w Mostkach ko?o ?wiebodzina. Kopa-Kami?ski Maszyny Le?ne, przedstawiciel szwedziej firmy Rottne, by? jednym z wielu wystawców, prezentuj?cych urz?dzenia i us?ugi dla sektora le?nego. Pomimo kaprysów pogody targi odwiedzi?o wielu zwiedzaj?cych.

Na stanowisku 169 nale??cym do Kopa-Kami?ski Maszyny Le?ne Sp. z o.o. zwiedzaj?cy mogli obejrze? szerok? gam? maszyn firmy Rottne. W trzebie?y swoje zalety eksponowa? harwester Rottne H-8. Zr?b by? prezentowany przy u?yciu Rottne H-14. Zrywk? wykonywa? Rottne Solid F14 oraz zupe?nie nowy forwarder z opcj? Komfortowego Zawieszenia Kabiny Rottne F15. Pokazy organizowane co godzin? cieszy?y si? du?ym zainteresowaniem widzów.

« powrót do aktualności

Bluelink - strony internetowe Konin

Przedstawicielstwo Rottne Polska | Kopa-Kamiński Maszyny Leśne Sp. z o.o..
Sprzedaż oraz serwis maszyn leśnych używanych i nowych. Części do harwesterów i forwarderów marki Rottne.