?elazny Ko?

Maszyna produkowana jest przez czesk? firm? Reparoservis, która powsta?a w 1995 roku. ?elazny ko? Kapsen to maszyna na podwoziu g?sienicowym stosowana do zrywki r?cznej drewna w trudnym terenie. Dzi?ki niskiemu naciskowi na pod?o?e, ?wietnie spisuje si? na mokrym, bagnistym oraz torfowym terenie. Jest to maszyna daj?ca wsparcie cz?owiekowi w trzebie?y, tam gdzie du?e maszyny typu harvaster czy forwarder nie daj? rady pracowa?. Kapsen jest kontrolowany przez manipulator, dzi?ki czemu ruchy s? wykonywane ?atwo i precyzyjnie.

?elaznego konia Kapsena mo?na wykorzystywa? nie tylko jako maszyn? wspomagaj?c? zrywk?, ale tak?e np. jako pomoc przy podwózce s?upków do grodze?, czy sadzonek w trudno dost?pne miejsca. Po doczepieniu przyczepki maszyn? mo?na wykorzysta? jako ?rodek poci?gowy.

 

 

WYMIARY

D?ugo??.................... 2 300 mm

Szeroko??................ 1 200 mm

Wysoko??................. 1 620 mm

Szeroko?? pasów......    400 mm

 

SILNIK

Vanguard firmy BRIGSS, dwu cylindrowy 

Moc ......................... 18 KM albo 16 KM

Paliwo .....................  benzyna naturalna  Pb 95

Pojemno?? baku........ 7 l

 

OSI?GI

Mo?liwo?? wjazdu na wzniesienia do 25 

Mo?liwo?? pracy na zboczach o nachyleniu do 45    

Si?a uci?gu ci??aru do 1000 kg, 1,2 m3 

D?ugo?? linki 20 m o gr. 8 mm albo 30 m o gr. 6 mm

 

WYPOSA?ENIE

Standard................... P?yta oporowa, wysi?gnik 

Opcje........................ Kleszcze, ?wider gleby, przyczepka, przyczepka do transportu 

 

MASA

Waga....................... 1000 kg

 

« powrót do listy produktów

Bluelink - strony internetowe Konin

Przedstawicielstwo Rottne Polska | Kopa-Kamiński Maszyny Leśne Sp. z o.o..
Sprzedaż oraz serwis maszyn leśnych używanych i nowych. Części do harwesterów i forwarderów marki Rottne.