ROTTNE F13

Wszechstronna maszyna do zrywki po trzebie?y jak i ko?cowej wycince. Przegubowo po?aczony wagon o ma?ej ?rednicy skr?tu dzi?ki skr?tnym ko?om przyczepy, zapewnia ?atwo?? manewrowania i zmniejsza uszkodzenia na szlaku. Za?adunek 13-tu ton, hydraulicznie regulowana przednia krata i  przednie k?onice oraz regulacja wysoko?ci kraty pozwalaj? na doskona?e dopasowanie do ró?nej d?ugo?ci drewna.

 

SILNIK
JOHN DEERE 6068 HFC 08 Power Tech PVS Final Tier 4 (FT4).
Pojemno?? .................................................6,8 litrów
Max moment obrotowy przy 1500 obr/min......963 Nm
Moc przy 1800 obr/min ................................164 kW (220 KM)
Pojemno?? zbiornika ...................................165 litrów

SKRZYNIA BIEGÓW
Sterowana przez D5, hydrostatyczno-mechaniczna z pe?n? regulacj? mocy. 3 biegowa.
Si?a trakcyjna ............................................. 177 kN
Pr?dko?? na 1 biegu ................................... 0-5 km/h
Pr?dko?? na 2 biegu ................................... 0-9,5 km/h
Pr?dko?? na 3 biegu ................................... 0-25 km/h

KO?A 8WD
Rozmiar ………………………………………………… 710/45x26,5

HAMULCE
2-obwodowe mokre hamulce tarczowe, automatyczny hamulec roboczy.
Mechaniczny hamulec postojowy i awaryjny.

SYSTEM HYDRAULICZNY
Dwa niezale?ne obwody do hydrauliki jezdnej i roboczej
Hydraulika robocza sterowana poprzez sensory ci?nienia zale?nie od obci??enia.
Filtry przecieku i powrotu zainstalowane poni?ej poziomu oleju.
Ko?cowy filtr z separacj? wody.
Wydajno?? pompy przy 1500 obr/min  ........ 210 litrów
Ci?nienie robocze ...................................... 3–22 Mpa
Stopie? filtracji ......................................... 10 mikronów
Pojemno?? zbiornika ................................. 105 litrów

UK?AD ELEKTRYCZNY
24 voltowy uk?ad elektryczny z systemem kontroli Rottne D5 i 9" wy?wietlaczem
?wiat?a robocze ......................................... 20 sztuk

RAMY
Rama ci?gnika z zaczepem przegubowym. Zaczep przyczepy z si?ownikami wbudowany w przedni? cz??? ramy przyczepy. Przednie k?onice s? po??czone z krat? i s? przesuwne w poziomie o 750 mm i w pionie o 400 mm. System skr?tnej osi boogie wózka w zakresie +-20°
Przestrze? ?adunkowa ................................ 4,7-5,5 m2

KABINA
Komfortowa i przestronna kabina, zapewnia bezpiecze?stwo dzi?ki zastosowaniu
wytrzyma?ych plastikowych szyb oraz doskona?? widoczno?? i ?atwo?? obs?ugi maszyny. Spe?nia standardy ROPS, FOPS, OPS.
Poziom ha?asu ............................................69 dBa

?URAW
RK 125
Przegubowe rami? ?urawia z obrotow? podstaw? i teleskopami 1,4m / 2,4m lub podwójnym
Si?a podnoszenia ........................................125 kNm
Si?a obrotu ................................................ 35,8 kNm
K?t obrotu ..................................................375°
Zasi?g .......................................................7,2 , 8,4 lub 10 m

MASA I ?ADOWNO??
Masa ........................................................ 19 700 kg
?adowno?? ................................................ 13 000 kg

WYPOSA?ENIE
Radio CD. Klimatyzacja. Podgrzewany fotel operatora.

« powrót do listy produktów

Bluelink - strony internetowe Konin

Przedstawicielstwo Rottne Polska | Kopa-Kamiński Maszyny Leśne Sp. z o.o..
Sprzedaż oraz serwis maszyn leśnych używanych i nowych. Części do harwesterów i forwarderów marki Rottne.