ROTTNE F18

 

SILNIK
JOHN DEERE 6090 HFC 09 Power Tech PSS Final Tier 4 (FT4).
Pojemno?? ................................................9,0 litrów
Max moment obrotowy przy 1500 obr/min.....1232 Nm
Moc przy 1700 obr/min ...............................207 kW (278 KM)
Pojemno?? zbiornika ..................................210 litrów

SKRZYNIA BIEGÓW
Sterowana przez D5, hydrostatyczno-mechaniczna z pe?n? regulacj? mocy.
3 stopniowa automatyczna skrzynia z osobnym obwodem hydraulicznym
Si?a trakcyjna ............................................260 kN
Pr?dko?? na 1 biegu ................................... 0-6 km/h
Pr?dko?? na 2 biegu ................................... 0-12 km/h
Pr?dko?? na 3 biegu ................................... 0-20 km/h

HAMULCE
2-obwodowe mokre hamulce tarczowe, automatyczny hamulec roboczy. Mechaniczny hamulec postojowy i awaryjny.

SYSTEM HYDRAULICZNY
Dwa niezale?ne obwody do hydrauliki jezdnej i roboczej
Hydraulika robocza sterowana poprzez sensory ci?nienia zale?nie od obci??enia.
Filtry przecieku i powrotu zainstalowane poni?ej poziomu oleju.
Ko?cowy filter z separacj? wody. Zdecentralizowany system zaworów.
Wydajno?? pompy przy 1500 obr/min .......... 270 litrów
Ci?nienie robocze ...................................... 3–22 Mpa
Stopie? filtracji ......................................... 10 mikronów
Pojemno?? zbiornika ................................. 130 litrów

UK?AD ELEKTRYCZNY
24 voltowy uk?ad elektryczny z systemem kontroli Rottne D5
?wiat?a robocze ......................................... 21 sztuk

RAMY
Rama ci?gnika z zaczepem przegubowym. Zaczep przyczepy z si?ownikami wbudowany w przedni? cz??? ramy przyczepy. Przednie k?onice s? po??czone z krat? i mog? przesuwa? si? hydraulicznie 750 mm do ty?u, a krata równie? 400 mm wzwy?.
K?onice przykr?cone do ramy przyczepy. Regulowana d?ugo?? przyczepy jako opcja.
Przestrze? ?adunkowa ................................. 4,8-8,4 m2

KABINA
Komfortowa i przestronna kabina, zapewnia bezpiecze?stwo dzi?ki zastosowaniu wytrzyma?ych plastikowych szyb oraz doskona?? widoczno?? i ?atwo?? obs?ugi maszyny. Spe?nia standardy ROPS, FOPS, OPS.
Poziom ha?asu .............................................69 dBa

?URAW
RK 160
Przegubowe rami? ?urawia z obrotow? podstaw? i teleskopem 2,2m lub podwójnym
Si?a podnoszenia .........................................156 kNm
Si?a netto ...................................................45 kNm
K?t obrotu ..................................................370°
Zasi?g .......................................................8,5m lub 10m

MASA I ?ADOWNO??
Masa ........................................................ 22 900
?adowno?? ..................................................18 000 kg

« powrót do listy produktów

Bluelink - strony internetowe Konin

Przedstawicielstwo Rottne Polska | Kopa-Kamiński Maszyny Leśne Sp. z o.o..
Sprzedaż oraz serwis maszyn leśnych używanych i nowych. Części do harwesterów i forwarderów marki Rottne.