ROTTNE H11

Rottne H-11 jest nowym 8-ko?owym harwesterem do trzebie?y i jest finaln? wersj? prototypowego harwestera H-10. Dost?pny jest równie? w wersji 6-ko?owej. Wielko?ci? plasuje si? pomi?dzy Rottne H-8,  a Rottne H-14 i wype?nia program harwesterów w serii H. Nowy harwester jest zbudowany na tej samej idei, co wi?ksi przedstawiciele harwesterów Rottne. ?uraw jest umieszczony z przodu na wózku z osiami boogie, dodatkowo kabina operatora zosta?a przeniesiona na przedni? cz??? maszyny. Na tylnej cz??ci zosta? zamontowany silnik, pompy hydrauliczne i hydrostatu oraz zbiorniki. Po??czenie przegubowe jest dok?adnie na ?rodku, co pozwala zachowa? doskona?e proporcje mi?dzy przodem, a ty?em harwestera. Rottne H-11 posiada ?uraw o zasi?gu 11,3 metra. Do tego dochodzi jeszcze komfortowa kabina z systemem sterowania i pomiaru Rottne D5. ?uraw montowany w maszynie pochodzi z firmy Cranab, która specjalizuje si? w ich produkcji. Nowy harwester Rottne H-11 jest, jak ka?da maszyna Rottne, stabilny, zwrotny, ?atwy do prowadzenia i oczywi?cie wygodny w serwisowaniu.

 

SILNIK
JOHN DEERE 6068 HF 485 Power Tech Plus, Tier 3.
Pojemno?? ................................................6,8 litrów
Max moment obrotowy przy 1400 obr/min.....1025 Nm
Moc przy 1800 obr/min ...............................168 kW
Pojemno?? zbiornika ..................................377 litrów

SKRZYNIA BIEGÓW
W pe?ni hydrostatyczna z trzema biegami i zmienn? blokad? dyferencja?u
Si?a trakcyjna .............................................167 kN

HAMULCE
Mokre hamulce tarczowe kontrolowane propoprcjonalnie przez ped?a hamulca. Mechaniczny hamulec postojowy i awaryjny.

SYSTEM HYDRAULICZNY
Dwa niezale?ne obwody do hydrauliki jezdnej i roboczej.
Wydajno?? pompy przy 1700 obr/min ............ 289 litrów
Ci?nienie robocze ........................................ 3-25 Mpa

UK?AD ELEKTRYCZNY
24 voltowy uk?ad elektryczny z systemem kontroli Rottne D5
?wiat?a robocze ........................................... 18 x 70W

KABINA
Komfortowa i przestronna kabina, zapewnia bezpiecze?stwo (ROPS,FOPS,ISO) dzi?ki zastosowaniu wytrzyma?ych polikarbonowych szyb oraz doskona?? widoczno?? i ?atwo?? obs?ugi maszyny.Automatyczny system Climat, rolety przeciws?oneczne. Radio z CD. Kabina obrotowa z poziomowaniem
K?t obrotu ..................................................................45st
Poziomowanie przód, ty?, boki ...................................... 15st, 14st, 11st
Poziom ha?asu .............................................................65 dBa

?URAW
RC 185
Przegubowe rami? ?urawia z obrotow? i uchyln? podstaw? i 2m lub 3,2m przed?u?eniem
Stopie? przechy?u ....................................................... -14st/+20st
Si?a podnoszenia ........................................................ 202 kNm
Si?a netto ................................................................... 44 kNm
K?t obrotu .................................................................. 260°
Zasi?g ...................................................................... 10,3 m lub 11,3 m

G?OWICA
SP451
2 rolki posuwu
Max ?rednica ci?cia ......................................................530 mm
?rednica okrzesywania ................................................. 30-420 mm
Pr?dko?? posuwu ........................................................ 6 m/s
Si?a posuwu ............................................................. .. 18 kN

WYMIARY
Masa ........................................................................ 17 000 - 18 800 kg
Szeroko?? ...................................................... ........... 2779 mm


WYPOSA?ENIE
Standard: Narz?dzia serwisowe i dokumentacja techniczna. Radio z CD. Ga?nice.
Rolety przeciws?oneczne.Pompa podci?nieniowa. Elektryczna pompa do nape?niania.
Opcja: Podgrzewanie silnika i kabiny z grza?k? dla zbiornika hydrauliki. System ga?niczy. Kamera tylna. Olej BIO. ?wiat?a ksenonowe. Elektroniczny ?rednicomierz. System znakowania kolorem. Telefon GSM. Ko?a wype?nione p?ynem. System zabezpieczania pniaków. System GPS/GIS. Dodatkowa kierownica drogowa. Kompresor. Balansuj?ca o? boogie. System smarowania.

« powrót do listy produktów

Bluelink - strony internetowe Konin

Przedstawicielstwo Rottne Polska | Kopa-Kamiński Maszyny Leśne Sp. z o.o..
Sprzedaż oraz serwis maszyn leśnych używanych i nowych. Części do harwesterów i forwarderów marki Rottne.