ROTTNE F11

Nowy forwarder trzebie?owy mo?e przewie?? 12 ton ?adunku. Przy tworzeniu tego modelu zespó? po?o?y? du?y nacisk na zoptymalizowanie spalania w stosunku do przewo?onego ?adunku. Maszyna posiada oszcz?dny 4,5 litrowy silnik, a dzi?ki zestosowaniu nowych rodzajów osi, posiada doskona?y uci?g i ?wietnie radzi sobie z 12-tonowym ?adunkiem.

 

SILNIK
JD 4045 HFC09 Power Tech Plus PSS Final Tier 4
Pojemno?? ................................................4,5 litra
Max moment obrotowy przy 1500 obr/min.....667 Nm
Moc przy 2000 obr/min ...............................125 kW (170 KM)
Pojemno?? zbiornika ..................................135 litrów

SKRZYNIA BIEGÓW
Sterowana przez D5, hydrostatyczno-mechaniczna z pe?n? regulacj? mocy.
Si?a trakcyjna ............................................. 167 kN
Pr?dko?? na 1 biegu ................................... 0-5 km/h
Pr?dko?? na 2 biegu ................................... 0-8,1 km/h
Pr?dko?? na 3 biegu ................................... 0-24 km/h

HAMULCE
2-obwodowe mokre hamulce tarczowe, automatyczny hamulec roboczy. Mechaniczny hamulec postojowy i awaryjny.

SYSTEM HYDRAULICZNY
Hydraulika robocza sterowana poprzez sensory ci?nienia zale?nie od obci??enia.
Wydajno?? pompy przy 1500 obr/min .......... 165 litrów
Ci?nienie robocze ...................................... 3–24 Mpa
Stopie? filtracji ......................................... 10 mikronów
Pojemno?? zbiornika ................................. 80 litrów

UK?AD ELEKTRYCZNY
24 voltowy uk?ad elektryczny z systemem kontroli Rottne D5
?wiat?a robocze ......................................... 21 sztuk

RAMY
Rama ci?gnika z zaczepem przegubowym. Zaczep przyczepy z si?ownikami wbudowany w przedni? cz??? ramy przyczepy. Przednie k?onice s? po??czone z bramk? i mog? przesuwa? si? hydraulicznie 600 mm do ty?u.
Przestrze? ?adunkowa ................................. 4,0 m2

KABINA
Komfortowa i przestronna kabina, zapewnia bezpiecze?stwo dzi?ki zastosowaniu wytrzyma?ych plastikowych szyb oraz doskona?? widoczno?? i ?atwo?? obs?ugi maszyny.
Poziom ha?asu .............................................67 dBa

?URAW
RK 85
Przegubowe rami? ?urawia z obrotow? podstaw? i teleskopem
Si?a podnoszenia .........................................86,7 kNm Brutto
Si?a obrotu ...................................................27,1 kNm
K?t obrotu ..................................................380°
Zasi?g .......................................................7,5m, 9,3m lub 9,6m

MASA I ?ADOWNO??
Masa ........................................................ 16 200 kg
?adowno?? ................................................. 12 000 kg

WYPOSA?ENIE
Standard: Narz?dzia serwisowe i dokumentacja techniczna. Radio z CD. Ga?nice.
Opcja: Podgrzewanie silnika i kabiny z grza?k? dla zbiornika hydrauliki. Olej BIO. System ga?niczy. Komfortowe zawieszenie kabiny. Kamera tylna. Unoszenie kó? boogie. Podwójny teleskop ?urawia (zasi?g 9,2m lub 9,6m). Lampy ksenonowe. Telefon. Pompa podci?nieniowa. Elektryczne pompy do nape?niania p?ynu hydrauliki i paliwa. Telefoniczne uruchamianie podgrzewania maszyny.

« powrót do listy produktów

Bluelink - strony internetowe Konin

Przedstawicielstwo Rottne Polska | Kopa-Kamiński Maszyny Leśne Sp. z o.o..
Sprzedaż oraz serwis maszyn leśnych używanych i nowych. Części do harwesterów i forwarderów marki Rottne.