ROTTNE H8

Rottne H-8 to najmniejszy z harwesterów, które mamy w ofercie. Doskona?y do przecinki, zachwyca? mo?e szeroko?ci? (2 m), a tak?e doskona?? zwrotno?ci? osi?gniet? poprzez zastosowanie przegubowo zbudowanej ramy. Dodatkowo zainstalowany w harwesterze system osi wahliwych pozwala na wypoziomowanie maszyny nawet w trudnych warunkach. Kabina zapewnia komfortowe warunki pracy oraz doskona?y widok i bezpiecze?stwo.

?uraw Rottne RK50 posiada wbudowan? funkcj? przechy?u podstawy, szczególnie przydatn? na terenach pochy?ych. G?owica EGS 405 to sprawdzona g?owica z dwoma rolkami przesuwu ze stali, dwoma parami no?y do okrzesywania i jednostk? tn?c? z automatycznym naci?giem ?a?cucha.

Maszyn? nadzoruje system kontroli Rottne D5, który jest oparty na technologii magistrali CAN. Kontroluje i monitoruje silnik , skrzyni? biegówi, ?uraw i g?owic?. G?ówny komputer jest nadzorowany przez system FORESTER z du?ym wy?wietlaczem do monitorowania wyników ?cinki. Na dodatkowym 7" ekranie dotykowym znajduj? si? wszystkie informacje odno?nie samej maszyny.

 

SILNIK
JOHN DEERE 4045 HF 485, Power Tech Plus, Tier 3.
Pojemno?? ................................................4,5 litra
Max moment obrotowy przy 1400 obr/min.....645 Nm
Moc przy 1800 obr/min ...............................116 kW
Pojemno?? zbiornika ..................................260 litrów

SKRZYNIA BIEGÓW
W pe?ni hydrostatyczna z trzema biegami i zmienn? blokad? dyferencja?u
i?a trakcyjna .............................................. 73 kN
Pr?dko?? na 1 biegu ................................... 0-6 km/h
Pr?dko?? na 2 biegu ................................... 0-12 km/h
Pr?dko?? na 3 biegu ................................... 0-24 km/h

HAMULCE
Mokre hamulce tarczowe kontrolowane propoprcjonalnie przez ped?a hamulca. Mechaniczny hamulec postojowy i awaryjny.

SYSTEM HYDRAULICZNY
Dwa niezale?ne obwody do hydrauliki jezdnej i roboczej.
Wydajno?? pompy przy 1700 obr/min ............ 230 litrów
Ci?nienie robocze ........................................ 25 Mpa

UK?AD ELEKTRYCZNY
24 voltowy uk?ad elektryczny z systemem kontroli Rottne D5
?wiat?a robocze ............................ 17 sztuk

KABINA
Komfortowa i przestronna kabina, zapewnia bezpiecze?stwo (ROPS,FOPS,ISO) dzi?ki zastosowaniu wytrzyma?ych polikarbonowych szyb oraz doskona?? widoczno?? i ?atwo?? obs?ugi maszyny.Automatyczny system Climat, rolety przeciws?oneczne. Radio z CD.
Poziom ha?asu .............................................................69 dBa

?URAW
RK 50
Przegubowe rami? ?urawia z obrotow? i uchyln? podstaw? i 1,4m teleskopem
Stopie? przechy?u .......................... -15st/+20st
Si?a podnoszenia ............................ 80 kNm
Si?a netto ....................................... 17,3 kNm
K?t obrotu ..................................... 230°
Zasi?g ........................................... 7 m

G?OWICA
EGS 406
Jednostka okrzesuj?ca wyposa?ona w 1 sta?y i dwie pary ruchomych no?y, z których dolna para mierzy ?rednic?.
Max ?rednica ci?cia ..................................................... 430 mm
?rednica okrzesywania ................................................. 40-330 mm
Pr?dko?? posuwu ........................................................ 0-4 m/s
Si?a posuwu ................................................................ 14,3 kN
Max ?rednica dbh ........................................................ 330 mm

MASA
Waga ......................……............ 8 500 kg


WYPOSA?ENIE
Standard: Narz?dzia serwisowe i dokumentacja techniczna. Radio z CD. Ga?nice.
Rolety przeciws?oneczne.Pompa podci?nieniowa. Elektryczna pompa do nape?niania.
Opcja: Podgrzewanie silnika i kabiny z grza?k? dla zbiornika hydrauliki. System ga?niczy. Kamera tylna. Olej BIO. ?wiat?a ksenonowe. Elektroniczny ?rednicomierz. System znakowania kolorem. Kierownica drogowa. Telefon GSM. Ko?a wype?nione p?ynem. System zabezpieczania pniaków. System GPS/GIS. System smarowania.

« powrót do listy produktów

Bluelink - strony internetowe Konin

Przedstawicielstwo Rottne Polska | Kopa-Kamiński Maszyny Leśne Sp. z o.o..
Sprzedaż oraz serwis maszyn leśnych używanych i nowych. Części do harwesterów i forwarderów marki Rottne.